İki hallı hallanma isimləri (Hissə 4)((الأَسْمَاءُ المَمْنُوعَةُ مِنَ الصَّرْفِ))

Bu dərsdə siz iki hallı hallanma isimlərini öyrənəcəksiniz.