‎ض‎ hərfinin tələffüz və yazılışı / ‎ص‎ ‎ض‎ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə biz ض hərfinin tələffüz və yazılış xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirəcəyik. ض hərfi qalın hərfdir. Bu hərf tələffüz olunarkən elə səs verir ki, dünyanın heç bir dilində belə səs yoxdur. . Eyni zamanda, ض ص hərfləri arasında yazılış bənzərliyinə diqqət yetirin.