Şəddəli ‎ن‎‎م‎ hərflərinin qaydası

Şəddəli ن və م hərflərini oxuyarkən iki hərəkə miqdarında ğunnə etmək lazımdır. Ərəb termini "ğunnə" (الغُنَّة) ilə təcvid elmi burundan çıxan xoşagələn səsi nəzərdə tutur.

Ğunnə ərəb dilində sadəcə ن və م hərflərinə məxsus olan xüsusiyyətdir. Digər hərflərdə belə xüsusiyyət yoxdur.

Ğunnə Quranı gözəl oxumağın mühüm detallarından biridir.