Mövzunun təsbiti: Ayırıcı həmzə

Bu testin suallarına cavab verməklə siz "ayırıcı həmzə" mövzusunu nə qədər yaxşı öyrəndiyinizi üzə çıxaracaqsınız.

Bu zaman siz aşağıdakı mövzular üzrə biliklərinizi yoxlaya biləcəksiniz:

  • ayırıcı həmzə anlayışı
  • onun yazılışı və tələffüzü
  • ayırıcı həmzə qaydasının praktikada tətbiqi
  • təcrübədə ayırıcı həmzəni tanıya bilmək
  • düzgün tələffüz etmək və yanlış tələffüzü anlaya bilmək

Testin sualları nəzəri və praktik biliklərin yoxlanması üçün hazırlanıb. Bütün misallar Quran mətnindən götürülüb.

Göstərilən funksiya sadəcə qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçündür. Zəhmət olmasa qeydiyyat üzrə daxil olun və ya qeydiyyatdan keçin və beləliklə, Quran Akademiyasının bütün funksiyalarından istifadə imkanı qazanın.