Birləşdirici həmsə haqqında 2

Həmsə vəslin müəyyən aryiklin tərkibində olmadığı başqa halı nəzərdən keçirək. Məs. ٱخۡرُجۡ

Bu dərsdə biz ətraflı öyrənəcəyik:

  • Bənzər sözlərdə başlama qaydası
  • Qaydalardan istisna
  • Qurandan söz və parçalar oxumaqla praktik məşğələ.