Tənvinin tələffüzü

Bu dərsdə siz tənvinin bütün üç növünün düzgün tələffüzünü öyrənəcəksiniz. Dərsdə sadə praktik nümunələr təqdim olunub. Bunlarla siz tənvinli sözlərin oxunmasını çalışa biləcəksiniz.