Tənvin fəthli sözlərin oxunması

Bu dərsdə biz tənvin fəthli sözləri oxuyacağıq.