Başlayanlar üçün təcvid
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Tənvin. Növləri və tələffüz

İsim və sifətin qeyri-müəyyənliyini göstərmək üçün ərəb dilində "tənvin" anlayışı mövcuddur.

Bu bölümdə öyrənəcəksiniz:

  • tənvin anlayışı və onun rolu
  • tənvinin növləri, yazılış və tələffüzü
  • fəth tənvinin yazılış xüsusiyyətləri
Tənvinli söz və parçaların oxunması

Bu bölümdə siz Qurandan tərkibində tənvin növləri olan qısa və uzun nümunələrin oxunmasını çalışa bilərsiniz.

Tənvinlə bağlı daha bir neçə sual

Bu bölümdə biz eyni hərfin üstündə həm şəddə, həm də tənvin olması halını nəzərdən keçirəcəyik. Həmçinin, iki sözün - ilk söz tənvinlə bitir, növbəti söz birləşdirici həmzə ilə başlayır - birgə oxunması qaydasını gözdən keçirəcəyik.