Tənvində ‎ن‎ hərfinin kəsrə ilə hərəkələnməsi

İlk sözü tənvinlə bitən olub və ikinci sözün başlanğıcı birləşdirici həmzə olan iki sözün birgə oxunması zamanı tənvindəki ن hərfi kəsrə hərəkəli oxunur.