Ən-Nəsr. 2-ci ayə

Bu dərsdə siz Ən-Nəsr surəsinin ikinsi ayəsini öyrənəcəksiniz