Ən-Nəsr. 3-cü ayə

Bu dərsdə siz Ən-Nəsr surəsini öyrənəcəksiniz