Juz' 3
Juz' 1
Juz' 2
Juz' 3
Juz' 4
Juz' 5
Juz' 6
Juz' 7
Juz' 8
Juz' 9
Juz' 10
Juz' 11
Juz' 12
Juz' 13
Juz' 14
Juz' 15
Juz' 16
Juz' 17
Juz' 18
Juz' 19
Juz' 20
Juz' 21
Juz' 22
Juz' 23
Juz' 24
Juz' 25
Juz' 26
Juz' 27
Juz' 28
Juz' 29
Juz' 30
00:00 / 00:00
Surə 2, Əl-Bəqərə (Bəqərə)
yoxsullar üçündür
cihad edən
Allah yolunda
edə bilməyən
hərəkət
yer üzündə
hesab edir
tanımayan adam
varlı
həya edib dilənmədiklərinə görə
Sən onları tanıyırsan
üzlərindən
istəməzlər
Onlar insanlardan
israrla
nə sərf etsəniz
malınızdan
Şübhəsiz ki,
Allah
bunları bilir