Çalışma 2: Hərəkəli üçhərfli sözlərin oxunması

Hərəkəli üçhərfli sadə sözləri oxuyuruq.