Tərkibində şəddəli نم hərflər olan sözlərin oxunması

Bu dərsdə siz tərkibində şəddəli نم hərflər olan sözlərin oxunmasını çalışacaqsınız. Ğunnənin düzgün etməyə çalışın.