Tərkibində şəddəli ‎ن‎‎م‎ hərflər olan sözlərin oxunması

Bu dərsdə siz tərkibində şəddəli ن və م hərflər olan sözlərin oxunmasını çalışacaqsınız. Ğunnənin düzgün etməyə çalışın.