Başlayanlar üçün təcvid

Şəddə. Şəddəli hərflər

Öyrənməyə başlamaq
+114
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж
Şəddəli və fəthəli hərflər

Şəddə hərfin ikiləşməsini göstərən işarədir.

Şəddəli hərf iki hərfdən ibarət olur: birincisi sükunlu, ikincisi isə hərəkəli

Bu hərflər bölünməyən şəddəli bir hərf kimi oxunur.

Şəddəli və kəsrəli hərflər

Bu bölümdə biz şəddə və kəsrəli hərflərin ayrıca və sözlərin tərkibində tələffüzünü çalışacağıq.

Şəddəli və damməli hərflər

Gəlin şəddəli və dammə hərəkəli hərflərin tələffüzünü məşq edək.

Şəddəli ‎ن‎‎م‎ hərflərinin qaydaları. Ğunnə anlayışı

İkiləşmiş ‎ن‎‎م‎ hərfləri ilə əlaqəli mushafda xüsusi qayda mövcuddur:

  • Şəddəli ‎ن‎‎م‎ hərflərini oxuyarkən iki hərəkə miqdarında ğunnə etmək lazımdır.