Sadə sözlərin oxunması

Bu dərsdə siz şəddəli və dammə hərəkəli sadə sözlərin oxunmasını çalışacaqsınız.