Tərkibində şəddəli ‎ن‎‎م‎ hərflər olan parçaların oxunması

Bu dərsdə siz tərkibində şəddəli ن və م hərflər olan ayə parçalarının oxunmasını çalışacaqsınız. Ğunnənin iki hərəkə miqdarında etməyi unutmayın.