Tərkibində şəddəli نم hərflər olan parçaların oxunması

Bu dərsdə siz tərkibində şəddəli نم hərflər olan ayə parçalarının oxunmasını çalışacaqsınız. Ğunnənin iki hərəkə miqdarında etməyi unutmayın.