Şeyx Ayman Suveydin dərsləri
Şeyx Ayman Suveydin dərsləri

Şeyx Əymən Süveydin təcvid üzrə mühazirəsi

+11
уроков
+3
часов обучения
+120
очков
+1
бейдж

Təcvid qaydaları

Öyrənməyə başlamaq

Fasilə vermə işarələri

Öyrənməyə başlamaq