Mədli əlif hərfinin incə və qalın tələffüzü

Əlif uzatma hərfi ilə bağlı daha bir xüsusiyyəti nəzərdən keçirək. Bu, sözügedən hərfin qalın və incə tələffüzü haqqındadır. Qayda: Əlif uzatma hərfi qalınlıq və incəliyə görə öncəki hərfə bağlıdır. Əgər öncəki hərf qalındırsa, onda Əlif də qalın oxunur. Yox, əgər öncəki hərf incədirsə, onfa Əlif də incə oxunur.