Əlifbanın (ء - ذ) hərfləri ي məd hərfi ilə

Bu dərsdə siz ي uzatma hərfli hərfləri tələffüz etməyə başlayacaqsınız.