Əlifbanın (‎ر‎ - ‎غ‎) hərfləri ‎ي‎ məd hərfi ilə

Əlifba hərflərini ي uzatma hərfli oxumağa davam edirik.