Əlifbanın (ر - غ) hərfləri ي məd hərfi ilə

Əlifba hərflərini ي uzatma hərfli oxumağa davam edirik.