Əlifbanın (ف - ي) hərfləri ي məd hərfi ilə

Bu dərsdə əlifba hərflərini ي məd uzatma hərfli oxumağı bitirəcəyik.