Çalışma 3: Söz birləşmələri və cümlələrin oxunması

Daha uzun söz birləşmələrini oxumağa çalış.