Çalışma 2. Uzun sözlərin oxunması

Qurandan alınmış "yə" məd hərfli daha mürəkkəb sözlərin oxunması