Sadə sözlərin oxunması 1

Bu dərsdə siz şəddə və kəsrəli hərflərin tələffüzünü çalışacaq, sadə sözləri oxuyacaqsınız.