Daha mürəkkəb sözlərin oxunması

Şəddəli hərflər olan sözlərin oxunmasını davam etdiririk.