Kiçik parçaların oxunması

Daha bir çalışma yerinə yetirək və tərkibində şəddəli hərflər olan qısa ayə parçalarını oxuyaq.