Tənvin kəsrli sözlərin oxunması

Bu dərsdə biz tənvin kəsrli sözləri oxuyacağıq.