Tənvin dammlı nümunələrin oxunması

Bu dərsdə biz tənvin dammlı sözləri oxuyacağıq.