‎غ‎ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsin hərfi boğaz hərfi غ. Səs boğazın yuxarı hissəsindən çıxır.