‎ع‎ ‎غ‎ hərflərinin yazılış və tələffüzündə bənzərlik.

ع غ hərflərini yazılış və tələffüzünə görə tez-tez qarışıq salırlar. Onların hər ikisi boğaz hərfi olsa da fərqli xüsusiyyətlərə malikdir. ع hərfi incə boğaz hərfidir. غ hərfi isə qalın boğaz hərfidir .