‎ب‎ ‎ت‎ ‎ث‎ hərflərinin yazılışında bənzərlik

Bu dərsdə aşağıdakı hərflərin yazılışına bir daha diqqət yetirək: ب ت ث Öncədən qeyd etdiyimiz kimi, onlar görünüşə görə bənzərdir. Onları sadəcə nöqtələrin yerinə görə fərqəndirmək olar:

ب - hərfi altda bir nöqtəyə malikdir; ت - hərfi üstdə iki nöqtəyə malikdir; ث - hərfi üstdə üç nöqtəyə malikdir.