‎ت‎ hərfinin tələffüzü və yazılışı

Bu dərsin mövzusu ərəb dili əlifbasının dördüncü hərfidir - ث. Bu hərf də yazılışa görə özündən əvvəlki hərflər "ب" və "ت" bənzəyir.

Tələffüzə gəldikdə isə, bilmək lazımdır ki, ث hərfi dişlər arası tələffüz olunan hərfdir, səslənməsi isə kar və incədir. Dinləyin: