‎ت‎ hərfinin tələffüzü və yazılması

Bu dərs ərəb dilinin üçüncü hərfinə - ت həsr olunub. Bu hərf yazılışına görə, özündən öncəki "ب" hərfinə çox bənzəyir. ت hərfi incədir və belə tələffüz olunur: