Daha mürəkkəb sözlərin oxunması

Bu dərsdə siz şəddə və kəsrəli hərflər olan daha mürəkkəb sözlərin oxunmasını çalışacaqsınız.