Sadə sözlərin oxunması 2

Keçən dərsdə siz şəddə və kəsrəli hərflər olan sadə sözlərin oxunmasına başladınız. Bu dərsdə siz çalışmanı bitirəcəksiniz.