Kiçik parçaların oxunması

Bu dərsdə biz Quran ayələrinin bəzi parçalarını oxuyacağıq. Bütün nümunələrdə şəddə və kəsrə hərəkəli hərflər mövcuddur.