Həmzə hərfi altına qoyulan hərflər

Bu dərsdə siz həmzə hərfinin altına hansı hərflərin qoyulduğunu öyrənəcəksiniz.