Ərəb dili və Təcvid elmi

"Hərf - Quranda mövcud olan ən kiçik vahiddir. Ərəb dilində 29 hərf var. Bu 29 hərfin tələffüz yerini və xüsusiyyətini bilən, Quranı endirildiyi qaydaya uyğun şəkildə asanlıqla oxuya bilər." (Doktor Əymən Süveyd)