Dişlər arası tələffüz olunan hərflər: ث ذ ظ

Dişlər arası tələffüz olunan hərflər: ث ذ ظ