İxfa: praktik nümunələr.

Bir neçə nümunə bəzi hərflərə "ixfa" qaydasının necə tətbiq olunduğunu anlamağa imkan verəcək.