"İxfa" qaydası praktikada

On beş ixfa hərflərinin biri ilə sükunlu nun hərfi qarşılaşdıqda oxuyandan nə tələb olunur?