"İxfa" hərfləri

İxfanı asanlıqla xatırlamaq üçün bütün ixfa hərfləri şeir misralarına toplanıb:

صِفْ ذَا ثَنَا كَمْ جَادَ شَخْصٌ قَدْ سَمَا

دُمْ طَيِّبًا زِدْ فِي تُقَي ضَعْ ظَالِمًا