Mushafda "ixfa"nın göstərilməsi

Mushafda ixfa qaydasını göstərən hər hansı bir xüsusi işarə varmı?

Bizim alimlər hətta min il öncədən Mushafda nun hərfinin gizli oxunmasını (ixfa) göstərən işarələr qoymuşlar.