"İxfa" (‎الاخفاء‎ ) - hərfin "izhar" (aydın oxuma) və "idğam" (birləşdirmə) arasındakı vəziyyətidir.

"İxfa" ilə "izhar" və "idğam" arasında bənzərlik və fərqlər var. Buna görə alimlər ""ixfa" "izhar" və "idğam" arasında vəziyyətdir",-deyiblər.