Kiçik parçaların oxunması

Bu dərsdə ayələrdən parçaların oxunmasına başlayırıq.