Şəddəli sadə sözlərin oxunması 2

Şəddəli hərflərin düzgün tələffüzü üzrə çalışmaya davam edirik. Bu dərsdə biz nisbətən mürəkkəb olan çalışma oxuyacağıq.