Şəddəli sadə sözlərin oxunması 1

Şəddəli hərflərin tələffüzü zamanı tez-tez yol verilən yanlışlıqlardan biri budur ki, oxuyan şəddəli hərfə lazımi qədər uzatma müddəti vermir. Gəlin şəddə olan ilk sözləri oxuyaq və tələffüzün düzgünlüyünə diqqət edək.